آریا گراف - قوانین

قوانین

شرح 10 ماده قوانین طراحی گرافیک

قوانین طراحی گرافیک تیم آریا گراف

لطفا تمامی موارد را با دقت بخوانید

 

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

خدمات طراحی گرافیک و چاپ

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت

۳۰% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد.
۷۰% در زمان قبل از تحویل نهایی پروژه

تسویه کامل برای امور چاپ و نشر درابتدای کار الزامی است.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرار داد با توجه به متریال و زمان مصرفی برآورد می شود  و باید مورد تایید طرفین باشد.

ماده ۴) مدت قرارداد

بعد از واریز پیش پرداخت توسط  کارفرما ، نهایتا تا ۳ روز کاری این قرار داد مهلت پاسخگویی و فیدبک دارد ، درصورتی که بعد از ارائه طرح اولیه توسط مجری این زمان به پایان برسد

و کارفرما هیچ پاسخی جهت تایید و یا تغییر طرح ارسال نکند ، قرار داد فسخ شده و پیش پرداخت بازگردانده نمی شود . همچنین کارفرما هیچگونه حق مالکیت و استفاده از طرح ها را ندارد.

حداکثر نگهداری سفارشات چاپی در آریا گراف یک ماه می باشد.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد

مرحله اول : عقد قرارداد و پیش پرداخت اولیه

مرحله دوم : ارسال اتود های اولیه پروژه  بصورت دمو برای تایید یا تغییر

مرحله سوم : تایید نهایی پروژه و پرداخت کامل هزینه

مرحله چهارم : تحویل پروژه به کارفرما و اتمام پروژه

ماده ۶) تعهدات مجری

مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید
مجری متعهد میگردد حداکثر اتود های طراحی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، مبلغ پیش پرداخت تماما بازگشت داده می شود  و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت. و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط مجری را ندارد. همچنین مجری میتواند طرح های تایید شده یا نشده را در وبسایت و شبکه های اجتماعی شرکت مجری(آریا گراف) به عنوان نمونه کار منتشر کند.
کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار مجری گرافیک قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد و مجری گرافیک موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ۷) تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، مجری هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده بر عهده نخواهد داشت.
مجری گرافیک حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طریقى که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید. به کاربردن نشانى سایت، تلفن و یا سایر اطلاعات توسط مجری گرافیک در کنار امضاء نیاز به تایید کارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.
چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط مجری گرافیک جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب نمونه اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى دیگر به مجری گرافیک بوده و هیچگونه حق مالکیتى نسبت به سایر نمونه ها نخواهد داشت.
چنانچه بعد از تایید نمونه اولیه که به تایید طرفین قرارداد رسیده است،کارفرما انجام تغییراتى را در نمونه اولیه درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه اى مرتبط بر انجام تغییرات که توسط مجری گرافیک اعلام میگردد میباشد.
چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح ، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.
حداکثر فرصت اعلام نظر نماینده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده ، سه روز کاری می باشد. بدیهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تایید آن مرحله خواهد بود.
کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده (شرایط پرداخت) را به مجری تحویل نماید.
پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایل یا عکسی از طراحی های انجام شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می باشد.

ماده ۸) فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.
هر گاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

ماده ۹) فسخ یا تمدید قرارداد

فسخ یا تمدید قرار داد فقط با رضایت طرفیت انجام پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰) حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره ۱- در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می گردد.

 

 

 

 

 

 تجربه کاری لذت بخش با آریا گراف