سفارش لوگو نماد - آریا گراف

سفارش لوگو نماد

لوگو (لوگو نماد)

به لوگویی گفته میشود که در طراحی آن از نماد ها و اشکال ساخته شده خاص و اختصاصی  با مفهومی گسترده استفاده میشود و در واقع گرافیست با بکارگیری خلاقیت و تجربه خود با استفاده از طراحی مفهومی یک نماد لوگو خاص را طراحی می کند.

 

نیاز به مشاوره دارید؟